Sognedage

To gange årligt holder Frederiksberg Sogn sognedag. Første gang er Helligtrekongers søndag, umiddelbart efter nytår. Efter højmesserne i begge kirker mødes vi i Menighedshuset, spiser frokost og hører formandens beretning fra året, der gik og om kommende tiltag i sognet. Anden gang er i sensommeren i forbindelse med høsten.

Ved sognedagene er der tradition for, at bl.a. sognets kor eller kirkesangere underholder.