Vielser og velsignelser

I kan blive gift i én af vores kirker, hvis mindst den ene af jer er medlem af folkekirken og én af jer desuden:​

    • er døbt, konfirmeret eller viet i Frederiksberg Sogn
    • bor i Frederiksberg Sogn (check din adresse her)
    • tidligere har haft bopæl i Frederiksberg Sogn
    • har nære pårørende, der bor i sognet (forældre, søskende og/eller børn)
    • eller er studerende eller arbejder på Hærens Officersskole

Er I i tvivl om, hvorvidt I har tilknytning, kan I ringe til os på telefon 3321 3937.  Vi behandler desværre ikke forespørgsler via e-mail.

Sådan bliver I gift i Frederiksberg kirke eller Frederiksberg Slotskirke

Når I har fundet ud af, om I kan blive gift i Frederiksberg Kirke eller Frederiksberg Slotskirke, kontakter I vores kirkekontor på 3321 3937 for at finde en dato, udfylder en prøvelsesattest på www.borger.dk og beslutter, hvad I fremover vil hedde.

Af vores kordegne på kirkekontoret vil I desuden få tilsendt en vielsesaftale, som I bl.a. skal udfylde med navn og adresse på to vidner til vielsen.

Samtale med præsten

Når brylluppet nærmer sig, kontakter jeres præst jer for at aftale en samtale. Til samtalen vælger I salmer og musik, I taler om det praktiske i forbindelse med vielsen, og præsten spørger ind til, hvem I er som par og som mennesker. Ud fra den samtale vil jeres præst forberede vielsestalen til vielsen i kirken.

Salmer og musik til brylluppet

Før samtalen med jeres præst kan I overveje, hvilke tre salmer og to musikstykker I ønsker til jeres bryllup. Måske er der en af jer, der har en særlig yndlingssalme, som I gerne vil have sunget til jeres bryllup.

Vi har udvalgt nogle gode salmer , som I kan høre her, og her kan I høre vores udvalg af musikstykker .

I kan læse meget mere om bryllupper på www.folkekirken.dk.

Praktisk info til brylluppet

Blomsterne

Frederiksberg Slotskirke: Blomster til stolerækkerne skal I levere senest kl. 12.00 på dagen eller senest 1 time før vielsen med navn og tidspunkt for vielsen. Blomsterne skal passe til 28 (eller i hver anden = 16) små glasvaser i reagensglasform (højde 10 cm - diameter 4 cm). Desuden har vi to cylinderformede altervaser (højde 25 cm - diameter 10 cm). Buketterne skal leveres færdigbundne.

Frederiksberg Kirke: Blomster til stolerækkerne skal I levere senest kl. 12.00 på dagen eller senest 1 time før vielsen med navn og tidspunkt for vielsen. Blomsterne skal passe til 20 metalvaser i kræmmerhusform (højde 18 cm - diameter 15 cm). Desuden har vi to cylinderformede altervaser (højde 25 cm - diameter 15 cm). Buketterne skal leveres færdigbundne.

Parkering

Frederiksberg Slotskirke: Vi kan desværre ikke tilbyde særligt mange parkeringspladser i Slotsgården ved Frederiksberg Slotskirke, og I kan kun parkere i Slotsgården under vielsen/velsignelsen, desværre ikke efterfølgende.

I Frederiksberg Kommune kan I de fleste steder parkere gratis i to timer. Vil I parkere i længere tid, skal I købe parkeringslicens eller parkeringsbillet.

Fotografering og ris

Vi tillader ikke fotografering eller videooptagelser i Frederiksberg Slotskirke eller Frederiksberg Kirke under selve vielsen, og jeres gæster må ikke kaste med ris, fuglefrø, rosenblade eller andet foran kirkerne. Til gengæld må jeres gæster meget gerne puste sæbebobler uden for kirkerne.