Privatlivspolitik

Frederiksberg Sogn indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på www.frederiksbergsogn.dk ved hjælp af cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysninger på www.frederiksbergsogn.dk, f.eks. i forbindelse med tilmel-ding til arrangementer eller billetbestilling.

Frederiksberg Sogn er forpligtet til at beskytte og respektere brugernes privatliv. I det følgende fremgår Frederiks-berg Sogn cookie- og privatlivspolitik for data og personoplysninger indsamlet via www.frederiksbergsogn.dk.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLES?

Personoplysninger er alle slags informationer, der kan henføres til bestemte personer. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver offentliggjort, for-tabt, forringet, slettet, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gæl-dende lovgivning.

Hvis man som bruger af www.frederiksbergsogn.dk vælger at tilmelde sig nyhedsbreve, kurser eller registrere sig, f.eks. i forbindelse konfirmation eller dåb, indsamles nogle eller alle de personlige oplysninger, der fremgår neden-for:

•           Fulde navn

•           E-mail-adresse

•           Telefonnummer

•           Adresse

•           CPR-nr (kun hvor dette er nødvendigt for korrekt sagsbehandling)

•           Oplysning om dåb (kun ved konfirmationstilmelding)

•           Oplysninger om brugerens besøg på www.frederiksbergsogn.dk, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, lokaliseringsdata og anden kommunikationsdata.

•           Betalingsoplysninger (via sikker forbindelse)

HVAD BRUGES DE INDSAMLEDE OPLYSNINGER OG DATA TIL?

•          Til at sikre, at indholdet på www.frederiksbergsogn.dk præsenteres på den mest effektive måde for brugeren.

•           Til at give brugeren de nyheder og den information, som brugeren anmoder om, eller som Frede-riksberg Sogn mener kan interessere den pågældende bruger, hvor brugeren har afgivet samtykke til at blive kontaktet til sådanne formål.

•           Til at gennemføre undersøgelser (til intern brug) med henblik på at forbedre brugerens interaktion med Frederiksberg Sogn.

•           Til registrering i Ministerialbogen (Kirkeministeriets system) (kun i forbindelse med dåbsregistrering og konfirmationstilmelding).

HVOR OPBEVARES BRUGERENS PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Ved at indsende personlige oplysninger via www.frederiksbergsogn.dk accepterer brugeren denne overførsel, opbe-varing eller forarbejdning. Frederiksberg Sogn tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at brugerens oplysninger bliver behandlet sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og lovgivningen i øvrigt. Alle oplys-ninger og data Frederiksberg Sogn modtager via www.frederiksbergsogn.dk opbevares af ekstern databehandler, som er Church Desk ApS, med hvem Frederiksberg Sogn har indgået relevant databehandler-aftale.

Frederiksberg Sogn bruger Facebook Analytics (også kaldet ”Indblik”) til at analysere, hvordan brugerne anvender vores Facebook-side. Disse oplysninger gemmes på Facebooks servere. Fra Facebook Analytics får Frederiksberg Sogn rapporter om aktiviteten på siden. Facebook kan videregive oplysningerne til tredjemand, hvis den gældende lovgivning kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Facebooks vegne. Ved at benytte Frede-riksberg Sogn facebook-side accepterer brugeren denne overførsel, opbevaring eller forarbejdning. Frederiksberg Sogn tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at brugerens oplysninger bliver behandlet sikkert og i overens-stemmelse med denne fortrolighedspolitik og lovgivningen i øvrigt. Alle oplysninger og data Frederiksberg Sogn modtager via kirkens facebook-side opbevares af ekstern databehandler, som er Facebook, Inc., med hvem Frederiksberg Sogn har indgået relevant databehandler-aftale.

HVEM KAN FÅ OPLYSNINGERNE UDLEVERET?

Brugerens personlige oplysninger kan videregives til tredjepart i følgende tilfælde:

•           Såfremt Frederiksberg Sogn er forpligtet til at videregive eller dele brugerens personlige oplysnin-ger for at overholde en retslig forpligtelse. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel og lignende.

•           Frederiksberg Sogn kan også videregive personlige oplysninger til tredjepart, med henblik på at denne udfører tjenester på Frederiksberg Sogns vegne. For eksempel i forbindelse med infrastruk-tur og it-services, for at analysere og forbedre data og processer samt i forbindelse med kunde-undersøgelser. Tredjepart er i denne forbindelse ikke berettiget til at bruge eller videregive per-sonlige oplysninger til andet formål end for at kunne udføre ovenstående arbejdsopgaver.

ADGANG TIL HVILKE OPLYSNINGER DER ER INDSAMLET

Brugeren har ret til at få adgang til oplysninger indhentet om denne. Brugeren har ret til at få at vide, hvilke person-lige oplysninger Frederiksberg Sogn har om brugeren og til at korrigere eventuelle fejl i oplysningerne eller til at op-lysningerne bliver slettet (medmindre dette strider imod gældende lovgivning – oftest Arkiveringsloven). Hvis Frede-riksberg Sogn behandler personlige oplysninger om brugeren, gives denne i givet fald information om:

•           Hvilke oplysninger der behandles

•           Den kilde, hvorfra de blev indsamlet

•           Hvorfor behandlingen finder sted

•           Til hvilke modtagere eller grupper af modtagere af oplysninger videregives.

Ønsker brugeren at udøve disse rettigheder, og ved spørgsmål i øvrigt, kan Frederiksberg Sogn kontaktes på adressen:

Pile Allé 3

2000 Frederiksberg