Attester

Du kan få udstedt en ny attest på et hvilket som helst kirkekontor, og det er gratis.

For at få udstedt en attest, kan du: 

    • henvende dig personligt medbringende billedlegitimation.
    • udstede en fuldmagt til en anden person, som kan henvende sig på kirkekontoret, medbringende egen billedlegitimation. 
    • anmode via borger.dk med NemID eller digital signatur. Du skal have bopæl i Danmark for at kunne anmode digitalt. "Fødsels- og Dåbsattest" og "Fødsels- og Navneattest" kan udstedes i en dansk-engelsk udgave.

Bemærk, at man kun kan få attester udstedt på sig selv eller sine børn under 18 år. Alt andet kræver fuldmagt. Du kan ikke rekvirere en attest via e-mail. 

Legalisering af attester

Når et dansk dokument skal bruges i udlandet, skal det ofte legaliseres. En legalisering er en bekræftelse af underskriften på dokumentet. Kun originaler eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres.

Ved personlig henvendelse til Udenrigsministeriet kan du få legaliseret op til syv dokumenter, mens du venter. Du behøver ikke at bestille tid i forvejen. Udenrigsministeriet opkræver et gebyr ved legalisering.

Det er ikke nødvendigt at møde op personligt for at få sine dokumenter legaliseret. Du kan sende dem med posten til:

Udenrigsministeriet
Legaliseringen
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Du skal huske at vedlægge en frankeret svarkuvert samt enten en check (stilet til Udenrigsministeriet) eller en kvittering for bankoverførsel til dækning af gebyr. Ønsker du at få dokumenterne sendt til en adresse i udlandet, kan du enten vedlægge en frankeret kuvert eller overføre 90 kr. til dækning af porto ved anbefalet post eller 15 kr. til dækning af porto ved almindelig post. Angiv i så fald den ønskede forsendelsesmetode og opgiv gerne telefonnummer.

Udenrigsministeriet legaliserer og returnerer dokumenterne inden for min. 2 uger. Dog må man forvente en længere sagsbehandlingstid i sommermånederne juli og august samt over jul og nytår. De returnerer ikke dokumenter med kurérservice.

Telefonisk henvendelse sker mandag - onsdag og fredag kl. 14.00 - 15.00 på telefon 3392 1233.

For mere information besøg udenrigsministeriet.dk

(Information indhentet fra udenrigsministeriet.dk)