Om Frederiksberg Sogn

I sognet ligger to kirker: Frederiksberg Slotskirke og Frederiksberg Kirke. Frederiksberg Slotskirke er beliggende på toppen af Valby bakke i Hærens Officersskole på Roskildevej, mens Frederiksberg Kirke ligger på Frederiksberg Allé 71 overfor Frederiksberg Have. 

Menighedshuset på Pile Allé 3 huser en lang række forskellige aktiviteter for både børn og voksne – heriblandt børnekor, dramagruppe, Prædikenværksted, Tirsdagstræf og mange spændende foredrag i løbet af året. I menighedshuset har sognets administration til huse foruden præstekontorer.

Husenes historie

Præsteboligen i Pile Allé 1

Sognets eneste præstebolig er det store gule hus lige ved siden af kirken. Det er bygget i 1825 og har senere fået et baghus bygget til.

Frederiksberg Sogns Menighedshus, Pile Allé 3.

I 1912 stod arkitekten Kristoffer Varming bag opførelsen af et menighedshus til Frederiksberg Sogn beliggende Pile Allé 3. På stedet lå tidligere Frederiksbergs første skole, som på et tidspunkt havde fået tilbygget et konfirmandhus. Denne tilbygning, som uvist af hvilken grund kaldes ”Elefanthuset”, blev bevaret, da man rev den gamle skole ned, og ”Elefanthuset” ligger nu imellem præstegården og menighedshuset.

Menighedshuset danner ramme om mange forskellige aktiviteter for alle aldersgrupper, der supplerer og understøtter det, der foregår i sognets to kirker.