Frederiksberg Slotskirke

Praktiske informationer

Find vej: Indgang til Frederiksberg Slotskirke sker fra Frederiksberg Slots port på Roskildevej 28 A. Her står Frederiksberg Slots portvagter klar til at åbne lågen til slotsgården, hvor kirken ligger ud mod Frederiksberg Have til højre.

Parkering: Vær endelig opmærksom og informer jeres gæster om, at der kun er parkeringsmulighed i slotsgården under selve begivenheden. Der er ikke mulighed for parkering efter.

Fotografering og filmoptagelser: Det er ikke tilladt at fotografere eller foretage videooptagelser i Frederiksberg Slotskirke. 

Kirken ligger i Frederiksberg Slot på Valby Bakke. Den var oprindeligt hofkapel, senere distriktskirke, men fik i 1982 haft sit eget sogn, udskilt fra Frederiksberg Sogn. Siden 2013 har slotskirken igen været i fælles sogn med Frederiksberg Kirke under navnet Frederiksberg Sogn.

Frederiksberg Slotskirkes historie

Frederiksberg Slotskirke blev bygget i 1707 til 1709 som en del af Frederiksberg Slot og befinder sig i Frederiksberg Slots kælderetage i den østlige tværfløj.

Barokkens symmetrikrav er nøje overholdt og giver et helt særligt kirkerum, hvor man sidder overfor hinanden i fire store bænksektioner. Herfra kan man både se altertavlen, der er omkranset af et såkaldt tromp d´oeil ­– en ganske særlig teknik, der bl.a. skal give dybdevirkning og er grunden til, at alteret blev kaldt for ”Det mirakuløse alter” – samt prædikestolen.

Prædikestolen var i en årrække udlånt til Diakonissestiftelsens kirke (Emmauskirken), mens Hærens Officersskole, der rykkede ind på slottet i 1868/69, i første omgang brugte kirkerummet til festsal og senere som bibliotek med reoler fra gulv til loft.

Prædikestol og alter blev igen placeret overfor hinanden i kirkens korte akse ved genindvielsen i 1932, med døbefonten midt på det smukke marmorgulv med hvide stjerner.

Døbefonten af træ er fra omkring 1745 og oprindeligt udført til kapellet på Søllerødgård. Den stod fra 1769 i Frederiksberg Kirke, men blev overdraget til slotskirken i 1931.

Orglet er fra 1994. Facadeskærmen er dog fra kirkens tidligere Frobenius-orgel. Det oprindelige berømte Compenius-orgel fra 1610 står i dag i Frederiksborg Slotskirke.

Loftet er rigt dekoreret med stuk fyldt med symboler. Den nordlige del viser troen i skikkelse af en ung kvinde siddende på en stiliseret globus med kalken i den højre hånd og en opslået bibel i den venstre. På den anden side sidder vantroen som en figur med bind for øjnene. Hertil kommer kongekrone og hermelinskåbe samt en treenighedstrekant omgivet af stråler og med Gudsnavnet med hebraiske bogstaver. Symbolikken er, at kongemagt og kirke til evig tid står sammen om troen i kampen mod vantroen.

Kirken rummer ydermere to af maleren Hendrik Krocks hovedværker, dels altermaleriet, der forestiller den sidste nadver og dels det store loftsmaleri af Lammets tilbedelse med motiver fra Johannes´ Åbenbaring i Det nye Testamente.

   Kommende gudstjenester

  Det sker i Frederiksberg Sogn