Salmer om skabelse og troen på Guds omsorg

15, Op, al den ting

Af H.A. Brorson, 1734

Næsten 300 år senere kan vi med samme begejstring synge med på Brorsons forundring over naturen: fra det mindste græs til fuglenes leg under himlen. Taknemmeligheden og ydmygheden over at være et lille fnug i det store skaberværk må føre til et halleluja, vor Gud er stor! Brorsons salme hører til blandt salmebogens ’greatest hits’, som mange kan synge med på.

Lyt til salmen her.

Læs salmeteksten her.

28, De dybeste lag i mit hjerte

Af Jens Rosendal, 1990.

En nyere salme med et poetisk og malerisk sprog, der beskriver verden som et maleri eller kunstværk, som udtrykker Guds bagvedliggende tanke. Både teksten og musikken emmer af længsel efter det usigelige, efter at Gud kan skabe vores uro om til glæde, og være nærværende i vores liv.

Lyt til salmen her.

Læs salmeteksten her.

29, Spænd over os dit himmelsejl

Af Leif Rasmussen, 1988

En nyere og meget populær salme, som med sin iørefaldende melodi giver dig lyst til at synge den igen og igen. Den udfolder, vers for vers, en bøn til Gud som Fader, Søn og Helligånd, letforståeligt og med smukke billeder: ”Sæt fredens bue som et skjold / mod mørke, død og krigens vold / - du himmelbuens Herre”.

Lyt til salmen her.

Læs salmeteksten her.

31, Til himlene rækker din miskundhed, Gud

Af B. S. Ingemann, 1845

Miskundhed betyder barmhjertighed eller overbærenhed. Gud bærer i Sin kærlighed over med os og alle vores fejl, og den er skrevet til trøst og opmuntring over den gammeltestamentlige Salme 36. Melodien løfter os op, og som indledning til ægteskabet er det godt at blive mindet om tålmodighed og tilgivelse – både fra Gud og fra ægtefællen.

Lyt til salmen her.

Læs salmeteksten her.

787, Du, som har tændt millioner af stjerner

Af Johannes Johansen, 1981

En aften- og takkesalme, der tager tråden op fra Ingemann/Weyses smukke morgen- og aftensalmer og hurtigt er blevet mindst lige så kendt og elsket. Melodien er en stor del af forklaringen; i den centrale tredje linje løfter den sig op mod lyset og det guddommelige, så det risler én koldt ned ad ryggen. Vers fire rummer også en tak til de mennesker, ”som blev vor støtte”. En tak, der rammer godt i en kirke fuld af jeres venner og familie.

Lyt til salmen her.

Gå tilbage til oversigten.