Begravelsesvæsen

Frederiksberg Ældre Kirkegård hører under Frederiksberg Kommune.

Henvendelse vedrørende kirkegården og begravelser bedes derfor rettet til:

Borgerservicecenter
Frederiksberg Rådhus

Mail: begravelser@frederiksberg.dk 
Telefon: 3821 2515