Velkommen til Frederiksberg Sogn

I sognet er der to kirker - Frederiksberg Slotskirke og Frederiksberg Kirke. Frederiksberg Slotskirke er beliggende på toppen af Valby bakke i Hærens Officersskole på Roskildevej, mens Frederiksberg Kirke ligger på Pile Allé 1 overfor Frederiksberg Have. 

Menighedshuset på Pile Allé 3 huser en lang række forskellige aktiviteter for både børn og voksne - heriblandt børnekor, dramagruppe, prædikenværksted, seniortræf og mange spændende foredrag i løbet af året. I menighedshuset er sognets administration samlet foruden præstekontorer.

Nyheder

Sorggruppe for voksne, som har mistet en ægtefælle/partner​

Mange oplever det som belastende igennem længere tid at trække på familie og venner ved et dødsfald af en pårørende. Sorggruppen i Frederiksberg Sogn er et tilbud for voksne, der har brug for tid og rum til at bearbejde tabet og et sted, hvor man kan dele sin situation med ligestillede.

Gruppen varetages af sognepræst Pia Nordin Christensen og frivillig sorggruppeleder Astrid Schjødt Pedersen. Har du spørgsmål eller ønsker at tilmelde dig, kontakt Astrid Schjødt Pedersen, telefon 2023 8907 eller mail astridspedersen@hotmail.com.

I 2020 mødes sorggruppen første gang torsdag 6. februar 10.00 – 13.00 i Menighedshuset, Pile Allé 3. 

Øvrige datoer i 2020: 5/3; 2/4; 7/5; 4/6; 3/9; 1/10 og 5/11.