Ny organist i Frederiksberg Sogn

Mads er konservatorieuddannet pianist og har tidligere været ansat ved Jægersborg Kirke. Nu glæder han sig til at komme hjem til Frederiksberg Sogn, fortæller han:

Tænk, at få lov til at arbejde i to så skønne kirkerum i et stort bysogn med så flot en musiktradition. Jeg glæder mig meget til at komme i gang!

Det føles som at komme hjem: Både fordi jeg er døbt i Frederiksberg Slotskirke, og fordi jeg i hele min studietid boede kun fem minutter herfra. Men også musikalsk og menneskeligt med den mangfoldighed af aktivitet og musikudfoldelse, der kendetegner sognet.

Min indgang til kirkemusikken var som dreng at synge i Københavns Drengekor, men der skulle et konservatoriestudium som pianist til, før jeg for alvor opdagede orglet og alle dets muligheder.

Siden min debutkoncert som organist i 2006 har jeg været ansat ved Jægersborg Kirke. Her har jeg haft mange gode oplevelser og kolleger, spillet koncertserier med Bachs og Buxtehudes samlede orgelværker, opført store korværker, arrangeret festivaler og sågar skrevet en bog om kirkens orgel –  en lillesøster til instrumentet i Frederiksberg Kirke. En uddannelse som dirigent er det også blevet til.

Med alt dette i bagagen ser jeg frem til at blive Frederiksberg Sogns nye organist og til at få kirkerne til at genlyde af god musik. Det bliver spændende at lære jer alle at kende, både menighed, medarbejdere og præster. Jeg er i øvrigt selv gift med en, Julie Damlund, som er sognepræst på Østerbro, og vi har tre drenge.

På glædeligt gensyn og -hør i kirkerne!

Med venlig hilsen,

Mads

Mads Damlund spiller til sin første højmesse i Frederiksberg Sogn den 26. juli i Frederiksberg Kirke.

Info om genåbning

Med virkning fra Kristi himmelfartsdag vil der igen blive afholdt højmesser i Frederiksberg Kirke og Frederiksberg Slotskirke og aftengudstjenester og kort gudstjeneste om fredagen i Frederiksberg Kirke. Der er endvidere med virkning fra 18. maj 2020 fremkommet nye retningslinjer for afholdelse af de øvrige kirkelige handlinger. Det er meget glædeligt, at vi på denne måde kan påbegynde en normalisering af det kirkelige liv i Frederiksberg Sogn.

I de retningslinjer, som vi har modtaget fra myndighederne, for genåbningen af kirkerne indgår både et arealkrav og afstandskrav, der gør, at vi i en tid frem må begrænse antallet af deltagere ved de kirkelige handlinger. Med henblik på at sikre, at genåbningen af kirkerne sker på forsvarlig vis, vil kirketjenerne tælle antallet af deltagere ved indgangen og være forpligtet til ikke at lukke flere ind end det tilladte maksimum. Vi håber på menighedens forståelse herfor, og at man vil tage godt imod de råd og vejledninger, som kirketjenerne og de øvrige kirkelige medarbejdere kommer med undervejs i de kirkelige handlinger. 

Nadveren til fredagsaltergang afholdes kontinuerligt og med god afstand, og absolution foregår uden håndspålæggelse, stående fra sin plads. Der vil ved alle kirkelige handlinger blive uddelt salmeblade, da salmebøgerne ikke må anvendes.

Højmesser, aftengudstjenester og kort fredagsgudstjeneste i Frederiksberg Kirke
Der må maksimalt deltage 70 personer fordelt med 50 personer på kirkegulvet og 20 personer på de to pulpiturer. Menigheden anmodes om at medvirke til at sikre, at der afholdes 2 meters afstand til de andre deltagere. Dog må nært forbundne – eksempelvis par og forældre med børn – gerne sidde tættere på hinanden.

Højmesser i Frederiksberg Slotskirke
Der må maksimalt deltage 32 personer fordelt med 26 personer på kirkegulvet og 6 personer på pulpituret. Også her skal vi bede om meninghedens medvirken til at overholde afstandskravet som ovenfor beskrevet.

Dåbsgudstjenester 
Kontakt kirkekontoret på telefon 3321 3937, hvis du ønsker, at du eller dit barn skal døbes i Frederiksberg Sogn.

Bisættelser og begravelser fra mandag den 18. maj
Fra den 18. maj kan bisættelser og begravelser afholdes med samme antal deltagere som ved højmesser og gudstjenester (70 i Frederiksberg Kirke, 32 i Frederiksberg Slotskirke). På kirkegården gælder forsamlingsforbuddet ikke, og der vil derfor være mulighed for, at flere slutter sig til begravelsen/bisættelsen, når kisten efter ceremonien kører afsted i rustvognen, eller når kisten sænkes ned i gravstedet efterfulgt af jordpåkastelsen. Anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd bør dog overholdes.

Øvrige menighedsaktiviteter
Se kalenderen for øvrige aktiviteter i Frederiksberg Sogn.

Genåbning med omtanke
I Frederiksberg Sogn ønsker vi, at alle kan føle sig trygge, når de deltager i kirkelige aktiviteter. Derfor vil vi bede om, at alle, der har udvist symptomer på COVID-19 i de seneste 48 timer, bliver hjemme.

Vi glæder os til at se jer!

De bedste hilsner fra
alle os i Frederiksberg Sogn​