Menighedsplejen

Det er Frederiksberg Sogns Menighedsplejes opgave dels at hjælpe syge, ældre og andre trængende i sognet, dels at støtte den virksomhed, som udføres i eller udgår fra sognets menighedshus, især over for børn og unge.

Derudover har du også mulighed for at søge Familien Axelsens Legat og Frøken Camma Margrethe Otzen Keilgaards Mindelegat. Legaterne kan søges som en økonomisk håndsrækning ved sygdom og anden akut nød. Man skal bo i sognet eller være sognebåndsløser for at komme i betragning til legaterne.

Bestyrelsen holder tre ordinære møder om året og ellers efter behov. 

Frøken Camma Margrethe Otzen Keilgaards Mindelegat

Legatets overskud anvendes til fordel for trængende, herunder syge og gamle beboere i Frederiksberg Sogn. Personer, der er født i Sønderjylland, har fortrinsret til at nyde godt af legatet.

Ansøgning sendes til sognepræst Pia Nordin Christensen pnc@km.dk eller ring 6155 4817.

Sådan støtter du menighedsplejens værdifulde arbejde

Gavebeløb modtages med glæde på konto reg.nr. 3946  kontonummer 3946481998 eller på kirkekontoret.

Kontakt De Samvirkende Menighedsplejer på tlf. 3646 6666 og hør nærmere om, hvordan du opnår et skattefradrag.

Eller bliv frivillig i et aktivt hus med mange arrangementer. Selv en lille indsats har en stor effekt. 

Du er velkommen til at kontakte os

Formand, sognepræst Pia Nordin Christensen Tlf. 3325 3353 pnc@km.dk

Kasserer Lillian Schmidt Rasmussen Tlf. 3322 3736 lillian.sr@gmail.com

Koordinator Charlotte Falmer Tlf. 2926 9820 cmf@km.dk