Menighedsrådet

Steen Leffers (formand)
mail: steen.leffers@mail.dk 


 

Louise Susanne Winther (næstformand)

 

Elsebeth Otto Nilsen
 

Finn Claus Henriksen
 

Kirstine Haugaard Nielsen (kasserer)
 

Jannik Beyer

Else Noack
 

Kirstine Vangsgaard Jørgenssen

 

Birte Lindstrøm
 

Kim Røssell (kontaktperson)
Mail: kontaktperson@frederiksbergsogn.dk

 

Karsten Bundgaard (kirkeværge)
 

Helle Høiby
 

Torben Salomon

 

Ebbe Asserborg

 

 

 

Knud Pødenphant

 

 

 

 

 

Samtlige præster er ligeledes medlemmer af menighedsrådet - deres kontaktoplysninger findes her.

Menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes generelt én gang om måneden eksklusiv juli og dec. Dagsorden og referater ses under Menighedsrådet.