Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Er du vores nye korleder?

Er du vores nye korleder?
Udgivet fre d. 10. mar 2023, kl. 11:09
AKTUELT

Leder af Frederiksberg Sogns kor for børn og unge

Opslået fredag d. 10. marts 2023

Frederiksberg Sogns kor består af tre kor: et spirekor, et børnekor og et ungdomskor i alderen 4 til 20+ år. Der er mellem 80 og 100 børn og unge i korene. Korarbejdet blev etableret i 1984, og de tre kor yder et værdifuldt bidrag til kirkens liv, samtidig med at mange børn og unge bliver en del af et fællesskab båret af glæden ved sang.

Vi søger en korleder 18 timer ugentlig, som kan udvikle korene og videreføre et aktivt korarbejde.

Som korleder bliver du en del af et stort og aktivt fællesskab, som rummer 6 præster, en daglig leder, en kordegn, tre organister, to kirketjenere, en kirke- og kulturmedarbejder, en kommunikations­medarbejder, en babysalmesangsunderviser, en vicevært, 10 korister, et engageret menighedsråd og mange frivillige.  Alle medarbejdere mødes hver tirsdag morgen klokken 9.00 hvor kommende aktiviteter planlægges.

Sognets ledelse varetages af den daglige leder i tæt samarbejde med kontaktpersonen og menighedsråd. Vi tilbyder dig et godt kollegaskab og mulighed for at sætte dit præg på tingene. Kirkekontorets medarbejdere hjælper med administration af til- og afmelding, og løfter efter aftale andre administrative opgaver for korlederen.

Vi er et ressourcestærkt sogn med en bred kontaktflade og mange aktiviteter. Sognet rummer to kirker, Frederiksberg Kirke og Frederiksberg Slotskirke, og et stort menighedshus, som danner ramme om et rigt og alsidigt menighedsliv, og rummer kontorer for personale og præster.

Undervisningen af de tre kor har i sæsonen 2022/23 ligget på følgende tidspunkter:

Spirekor            onsdag 16.00-16.45

Børnekor          onsdag 17.00-18.15

Ungdomskor     torsdag 16.00-18.15

Det giver, en samlet undervisningstid på 4½ time, hvortil kommer planlægning, koncerter, korrejser m.v. Der er ikke tilknyttet fast akkompagnement, men korleder aftaler med organisterne omkring akkompag­nement i forbindelse med projekter, koncerter m.v. Korlederen som ansættes vil, inden for de fysiske og praktiske rammer kunne få indflydelse på placeringen af undervisningen. Du kan læse mere om korene her.

Vi forventer at ansøgeren har en positiv tilgang til arbejdet med den brede målgruppe. Som person er ansøger velstruktureret og god til at etablere samarbejdsrelationer, herunder til forældrene, sognets organister, kirkens kulturmedarbejder, den daglige leder og præsterne.

Du skal have en solid musikalsk uddannelse og dokumenteret erfaring med korledelse. Ansøgeren skal kunne arbejde selvstændigt og lægge en musikalsk linje for korene. Du skal kunne fastholde korenes høje aktivitetsniveau, hvor de repræsenterer Frederiksberg Sogn med koncerter. Korene medvirker ikke fast ved kirkelige handlinger, men efter aftale ved særlige højmesser og arrangementer. Du vil også få et tæt samarbejde med kirke-kulturmedarbejderen, som har en dramagruppe, hvor der løbende aftales fælles projekter.

Frederiksberg Sogn lægger vægt på, at korene er åbne for alle.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos organist Christian Winther Christensen 29462150, daglig leder Lotte Rye Wæde på 61712045 eller kontaktperson Kim Røssell på 40791664.

Lønindplacering vil, baseret på uddannelsesmæssig baggrund, ske efter forhandling med relevant organisation.

Ansøgning med relevante bilag sendes som ét samlet pdf-dokument på mail til Frederiksberg Sogn, Pile Alle 3, 2000 Frederiksberg, 9181fortrolig@sogn.dk mærket ”Korleder”.

Ansøgningsfrist er fredag den 24. marts 2023 klokken 12:00. Vi forventer at holde samtaler torsdag den 30. marts 2023 om formiddagen.